องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนคราชสีมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนคราชสีมา