องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.nongwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สายผู้ปฏิบัติ จำนวน 5 ตำแหน่ง และสายงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง [ 8 มี.ค. 2564 ]0
2 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.1) [ 19 ม.ค. 2564 ]20
3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 พ.ย. 2563 ]68
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองแวง ประจำปี 2564 [ 18 พ.ย. 2563 ]74
5 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) เฉาะรายที่สำรวจใหม่ [ 18 พ.ย. 2563 ]38
6 ประกาศแผนจัดเก็บภาษีที่ดินแลัสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]41
7 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง [ 2 พ.ย. 2563 ]49
8 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]177
9 ประกาศราชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ส.ค. 2563 ]79
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองแวง [ 14 ส.ค. 2563 ]88
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2563 ]56
12 รณรงค์ แยกขยะก่อนทิ้ง [ 4 พ.ค. 2563 ]39
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]57
14 ประกาศ เรื่องประกาศประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]54
15 ประกาศการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2554 เดือน พฤษภาคม 255 [ 18 ก.ค. 2554 ]285
16 ประกาศการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2554 เดือน ธันวาคม 255 [ 18 ก.ค. 2554 ]287
17 ประกาศการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2554 เดือน ตุลาคม 2553 [ 18 ก.ค. 2554 ]266
18 ประกาศการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2553 เดือน มิถุนายน 2553 [ 18 ก.ค. 2554 ]283
19 ประกาศการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2553 เดือน กุมภภาพันธ์ 2553 [ 16 ก.ค. 2554 ]287
20 ประกาศการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2553 เดือน ธันวาคม 2552 [ 16 ก.ค. 2554 ]277
 
หน้า 1|2